Modern Work Space_edited.jpg

RELATIE & DIALOOG

Waarom inzetten op team dialoog?

Sterke teams hebben een basis van onderling vertrouwen en goede interactie met elkaar. Met ruimte voor verschil stemmen teamleden hun ideeën, werkstijl en persoonlijke ambities op elkaar af. In een comfortabele en open setting kun je elkaar aanspreken op gedrag en kom je gezamenlijk in actie waar nodig. 

Team Interventies:

  • Team Building: Leer de verschillende drijfveren, rollen en werkstijlen in de groep beter kennen en constructief inzetten; om collega’s te steunen en de onderlinge samenwerking binnen teams te verbeteren en tussen teams te versterken. 

  • Team formatie: hoe identificeer en benoem je de kwaliteiten die je zoekt in een nieuwe bestuurder, partner of professional? Hoe formeer je een optimaal team met juiste samenstelling? Wij faciliteren de formatie van teams, nieuwe partners of directieleden op met een geavanceerde integrale wijze.

  • Conflict hantering: wil je begeleiding bij moeilijk opererende teams of een (dreigend) arbeidsconflict? Wij faciliteren onderlinge communicatie, relatie en dialoog om dreigende conflicten uit de lucht te halen of hoog opgelopen conflicten op een respectvolle wijze tot een oplossing te brengen.