Standing Meeting_edited.jpg

SYSTEMISCH WERKEN

​Niet iedereen is van nature goed in communiceren, aanpassen, delen, verdelen, luisteren of heeft voldoende mensenkennis. En een samenwerkend systeem krijg je niet vanzelf. Mogelijke voorbeeld trajecten zijn:

  • Systemisch werk-Review. Een concrete doorlichting van knelpunten in de organisatie structuur en cultuur die 'systemisch werken' belemmeren. Interventie: op basis van interviews en een 'scan' worden de gewoontes, communicatie processen, werkstijlen en systemen die gehanteerd worden uitgelicht. Knelpunten worden concreet gemaakt en oplossingen in kaart gebracht. Uitkomsten koppelen we terug met een onderbouwd advies en concreet actieplan. Doorlooptijd 2-6 weken.

  • Foundation for Collaboration. Dit  programma creëert de voorwaarden in een team of organisatie om te werken op basis van vertrouwen, open mindset en (veilige) communicatie om systemische werken mogelijk te maken. Het programma biedt concrete handvaten voor het geven van eerlijke feedback en ontwikkelen van vaardigheden om constructief te communiceren. De vorm van dit programma is een combinatie van Intervisie & Coaching. 6-12 mnd.

  • Organisatie Ontwikkeling. Maatschappij en mensen veranderen. Belangrijk als agile organisatie is dat je organisatiestructuur, beloningssysteem of bedrijfsvoering ondersteunend is aan de ontwikkelingen die plaatsvinden en ook wenselijk zijn. Gaat ook om (her)inrichting van structuren, beleid en onderliggende processen om een goede basis te creëren voor een systeem dat up-to-date is en werkt. 

Contact